Sydjysk Universitetscenter, kommunalt forskningscenter i Esbjerg 1971-98. Efter at Folketinget i 1970 havde åbnet mulighed for oprettelse af universitetscentre, intensiveredes bestræbelserne i det sydvestjyske erhvervs- og politiske liv for at få grundlagt Danmarks sjette universitet i Esbjerg-Ribe-området. I 1971 oprettedes Sydjysk Universitetscenter, finansieret af de syd- og sønderjyske amter og kommuner samt private og fondsfinansierede forskningsprojekter. Centeret fik dog aldrig ret til at udbyde egentlige universitetsuddannelser; i stedet satsedes på forskellig postgraduat kursusvirksomhed, fortrinsvis i samfundsvidenskabelige og humanistiske fag. I 1998 indgik Sydjysk Universitetscenter i Syddansk Universitet.