Universalforfølgning er, når kreditorerne går sammen for at inddrive deres krav overfor en skyldner/debitor, fx insolvensbehandling under en konkurs. Universalforfølgning afskærer individualforfølgning. Eksempler på universalforfølgning er ud over konkurs, tvangsakkord og gældssanering. Ligelighedsprincippet mellem kreditorerne er centralt.