Aheloos, Aspropotamos, Grækenlands næstlængste flod; 220 km. Den har sit udspring i Pindosbjergkæden øst for bjerget Lakmos i ca. 2300 m højde og løber gennem de store deltaområder vest for Messolongi, inden den munder ud i Det Joniske Hav. Ved byerne Krematsa og Kastraki ligger vandkraftværker, og vand fra de opdæmmede søer anvendes desuden til kunstvanding. Floden indgår i Grækenlands største vandreguleringsprojekt og står foran en delvis udretning og yderligere opdæmning til hhv. kunstvanding og vandkraft. Se også Acheloos, græsk mytologisk flodgud.