Individualforfølgning er, når én kreditor forsøger at fremkalde betaling af sit tilgodehavende hos en skyldner/debitor, fx ved en tvangsfuldbyrdelse via Fogedretten. Modsat en universalforfølgning, som fx ved en begæring om konkurs i Skifteretten.