Underbevidsthed, psykoanalytisk begreb om den del af personligheden, der er ubevidst, se det ubevidste.