En uafhængighedstest er i statistik en test, der benyttes til at teste, om to kategoriserede variable (dvs. variable, der kun kan antage endeligt mange værdier, såkaldte kategorier) er uafhængige. Til dette formål anvendes q-testet. Se også kontingenstabel.