Uægte børn er børn, der er født uden for ægteskabet, i modsætning til ægtebørn, hvis forældre var gift i undfangelsesperioden eller senere er blevet gift med hinanden.

Når barnets forældre ikke er gift med hinanden ved barnets fødsel, har moderen forældremyndigheden alene, uanset om forældrene bor sammen, men forældrene kan aftale, at de skal have fælles forældremyndighed og anmelde dette til Statsforvaltningen.

For børn født efter 30.6.2002 er denne registrering af faderskab yderligere automatiseret. Derved får den registrerede fader og moderen samme rettigheder i forhold til barnet som gifte forældre.

Et barn født uden for ægteskab har ligesom ægtebørn arveret efter begge forældre. Se endvidere faderskab.

Historie

I de danske landskabslove var uægte børn alle børn, hvis forældre ikke var gift ved undfangelsen eller blev det senere, og som ikke var lyst i kuld af faderen (se kuldlysning). Omkring år 1900 afløstes betegnelsen af "børn uden for ægteskab".

Uægte børn regnedes for medlemmer af moderens slægt og havde ikke ret til navn eller arv efter faderen. I 1500- og 1600-t. var uægte børn udelukket fra præstevielse og fra gilder og lav.

Faderen til et uægte barn kunne fra 1763 pålægges at betale et bidrag til barnets forsørgelse; han kunne dog indtil 1919 afsværge faderskabet.

I 1937 indførtes blodprøver til fastslåelse af faderskab til børn født uden for ægteskab. Lov af 7. maj 1937 ligestillede i højere grad børn i og uden for ægteskab, mens Lov af 18. maj 1960 om børns retsstilling helt ophævede sondringen. 1924-65 var børn uden for ægteskab under syv år sat under offentligt tilsyn.

Mens lovgivningen var utvetydig og hård, var den sociale praksis anderledes dobbelttydig. I 1800-t. udgjorde de uægte børn 20 % af alle børn i nogle egne af Danmark; kun et fåtal voksede dog op som uægte. De fleste blev legitimeret i løbet af det første leveår, ved at moderen indgik ægteskab.

Andre voksede op i den tro, at deres morforældre var deres forældre. Tilbage blev dog en del børn, der måtte leve med den nedsættende betegnelse "uægte". Ofte blev disse børn sat i pleje allerede som spæde, og spædbørnsdødeligheden blandt dem var indtil 1960 omkring det dobbelte af ægtebørns.

Danske konger under enevælden fik adskillige uægte børn, som de sørgede for at sætte godt i vej, se bl.a. Gyldenløve, Danneskiold og Dannemand. Se også slegfred.

Kommentarer (2)

skrev Therese Berg

Naturligvis er jeg med på, at vi i dagens DK ikke længere bruger betegnelsen "uægte barn" om børn født uden for ægteskab; men jeg er nysgerrig efter at vide, om betegnelsen stadig bruges i juridiske sammenhænge.
(Jeg læser netop om Magdalene laundries i Irland, og stødte i den forbindelse på informationen, at "The Status of Children Act" (1987) afskaffer betegnelsen illegitimate child; men her på lex.dk kan jeg ikke finde et lignende årstal i DK for afskaffelsen af betegnelsen.)

svarede Annette Kronborg

Børneloven handler om at bestemme, hvem som er far til et barn (nu også medmor). Retsvirkningerne af forældreskab følger af anden lovgivning, fx følger arveretten af arveloven og forsørgelsespligten af børnebidragsloven. I lov nr. 200 af 18. maj 1960 anvendtes fortsat sondringen mellem ægtebørn og børn uden for ægteskab. Sondringen ophørte med vedtagelse af lov nr. 460 af 7. juni 2001, som er den lov, der fortsat gælder med senere ændringer, og som erstattede 1960-loven. Tidspunktet i Danmark må derfor sættes til 2001 i lovsproget.

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig