Undfangelsesperiode er den periode, hvori et barn kan være avlet. Fastlæggelse heraf har betydning i sager om juridisk faderskab, idet den er afgørende for, hvilke mænd der skal inddrages i en faderskabssag.