Turbineskib, skib med dampturbine eller gasturbine som fremdrivningsmaskineri. Det første turbineskib, Turbinia, demonstreredes offentligt i 1897 (se dampskib). Dampturbiner bruges til mange forskellige skibstyper, mens gasturbiner bruges til hurtigtgående skibe, fx krigsskibe. Begge turbinetyper fungerer bedst ved høje omdrejningstal, mens skibsskruer har god virkningsgrad ved meget lavere omdrejningstal. Derfor indskydes reduktionsgear mellem turbine og skrue, eller der bruges elektrisk overføring. Da turbiner kun kan køre med én omdrejningsretning, må man enten have en separat bakturbine, benytte elektrisk kraftoverføring eller have skibsskrue med stilbare blade.