tungmetaller

Tungmetaller, metaller med densitet over 5 g/cm3, dvs. de allerfleste metalliske grundstoffer (70 i alt) samt deres legeringer. Blandt tungmetallerne er de vidt udbredte metaller som jern, kobber, nikkel og zink. Mange tungmetaller er giftige i større doser, men nogle er samtidig livsnødvendige i mindre mængder; det gælder bl.a. cobalt, kobber, mangan og zink.

Forurening

Tungmetaller som cadmium, bly og kviksølv er stærke miljøgifte, når de slipper ud i omgivelserne med røg, spildevand og affald. De nedbrydes ikke i naturen og er giftige selv i små koncentrationer. Visse tungmetaller kan desuden ophobes i levende organismer, se bioakkumulation. Cadmium ophobes i fx svampe og vandlevende organismer, bl.a. planktonalger. Det ophobes dog ikke i havets og søers fødekæder, idet planktondyr som fx vandlopper udskiller det meste af det cadmium, de indtager.

Bly er især blevet spredt i omgivelserne med udstødning fra biler, da man efter 2. Verdenskrig begyndte at sætte bly til benzinen (se også bly). Forureningen er aftaget i takt med overgangen til blyfri benzin.

Kviksølv omdannes i bl.a. vådområdernes iltfattige mudderbund til det farligere methylkviksølv, som let oplagres i fedtholdige celler og væv og ophobes i naturens fødekæder, se kviksølv (forurening).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig