Trishagion er dels den græske betegnelse for gudstjenesteleddet Sanctus: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige ... (Esajas' Bog, 6,3), dels en treleddet påkaldelse: Hellige Gud, hellige Stærke, hellige Udødelige, der anvendes i den ortodokse kirke og i langfredagsliturgien i nogle vestlige kirker.