Triratna er de tre fundamentale begreber i buddhismen: Buddha, dharma (læren) og sangha (munkeordenen). Man regnes for buddhist, hvis man tager sin tilflugt til, dvs. bekender sig til, triratna.