trelleborge

Trelleborg på Sjælland, der er den bedst bevarede af trelleborgene, ligger på et næs, hvor Tude Å og Vårby Å løber sammen. Inderborgens ca. 17 m brede og 5 m høje vold er omgivet af en ligeså bred og næsten ligeså dyb voldgrav. På forborgen (nederst t.v.), der også er omgivet af vold og voldgrav, har ligget 15 langhuse og et kvadratisk areal, der har rummet borgens gravplads.

.

Trelleborge. Rekonstrueret grundplan af Trelleborg. Principperne i opbygningen med en streng geometrisk planidé var fælles for de fire borge, men dimensionerne varierede. Kun Trelleborg havde en forborg; den beskyttede en kreds af huse, der lå uden for ringvolden. Forborgen omsluttede endvidere en gravplads (th.).

.

Trelleborg på Sjælland. En af de fire portåbninger i ringborgen.

.

Rekonstrueret langhus ved Trelleborg, Sjælland.

.

Trelleborg på Sjælland. I inderborgen er der spor af 16 langhuse samt nogle mindre bygninger. Omkring hver gårdsplads lå der fire langhuse. Husenes omrids er markeret med sten.

.

Artikelstart

Trelleborge, flere danske og skånske cirkelborge fra vikingetiden, opført ca. 980 med ensdannede geometriske grundplaner. De ligger spredt over landet:

Trelleborg ved Slagelse (den bedst bevarede, udgravet 1934-42), Nonnebakken i Odense (fundet i 1953), Fyrkat ved Hobro (udgravet 1950-63) og Aggersborg ved Aggersund, Limfjorden (fundet i 1948); i Skåne findes Borgeby (fundet 1995). Antagelig er Borgring ved Køge (genundersøgt i 2014) også en trelleborg. Ringborgen Trelleborg i byen Trelleborg i Skåne (fundet 1988) er beslægtet med trelleborgene, men hører ikke til typen.

Trelleborgene havde en præcis cirkulær vold med porte omtrent mod verdenshjørnerne og en borgplads opdelt i fire dele af veje mellem modstående porte. I hver kvadrant lå krumvæggede, ca. 30 m lange huse i stil med tidens stormandshaller, arrangeret som firelængede gårde. Langs voldens inderside løb en ringgade, og uden for volden en grav. Byggematerialerne var egetømmer, græstørv og jord.

Borgene varierede imidlertid i størrelse og mht. forskellige detaljer. Den største, Aggersborg, målte 240 m i indre diameter, Borgeby 150 m, Trelleborg (Sjælland) 136 m, Fyrkat og Nonnebakken 120 m og Trelleborg (Skåne) 125 m. Trelleborg på Sjælland havde en forborg, og på Trelleborg og Fyrkat er borgens gravplads fundet tæt uden for volden. Her begravedes mænd, kvinder og børn, nogle udstyret med gravgods.

Trelleborgene var prestigebyggeri og de ældste kendte kongelige borge i Danmark. Opførelsen har krævet store resurser i materialer og arbejdskraft. Direkte forbilleder for typen kendes ikke; den er formentlig udviklet i Danmark under inspiration fra bl.a. en serie lidt ældre ringborge langs Flanderns og Nordfrankrigs kyst.

Anlæggene er ikke omtalt i skriftlige kilder, og deres formål og funktion har været omdiskuteret. Arkæologiske fund og dendrokronologiske dateringer viser, at de er opført ca. 980, dvs. i slutningen af Harald 1. Blåtands regeringstid, og at de kun fungerede i kort tid, måske 5-10 år. De indgår i gruppen af store bygværker fra Haralds tid.

En tolkning af trelleborgene som kaserner og træningslejre i forbindelse med Englandstogterne omkring år 1000 er opgivet af bl.a. kronologiske grunde. Senere tolkningsforslag har set dem enten som led i en storstilet forsvarsplan for riget mod især nordiske fjender eller som kongens tvangsborge i forbindelse med en eventuel rigssamling eller som hans politiske prestigeprojekter og regionale magtcentre eller som hans tvangsborge i forbindelse med de uroligheder, som ca. 987 førte til Svend 1. Tveskægs oprør og Haralds død.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig