Traktarianisme, (eng. Tractarianism, af Tractarian 'medlem af kredsen omkring udgivelsen af Tracts for the Times, 1833-41), se Oxfordbevægelsen og anglokatolicisme.