Tolkning i Helsinki, 2008.
Simultantolkning ved Nordisk Råds møde i Helsinki den 27. oktober 2007.
Af /Norden.org.
Licens: CC BY 2.5

Tolkning er i traditionel forstand mundtlig oversættelse fra ét sprog til et andet. Tolkningen kan finde sted samtidig med det, der tolkes, eller i pauser i talestrømmen.

Konsekutiv tolkning, simultantolkning og dialogtolkning

Der skelnes mellem konsekutiv tolkning, simultantolkning og dialogtolkning. Konsekutiv tolkning består i at tolken gengiver en længere passage, gerne i lidt kortere form, mens taleren holder pause. Konsekutiv tolkning bruges typisk i forbindelse med konferencer og større møder, og det samme gælder simultantolkning. Her arbejder tolken typisk i en kabine med elektronisk udstyr og indtaler sin tolkning umiddelbart efter at have hørt taleren, der ikke holder pauser undervejs. Ved mindre møder benyttes også hvisketolkning, hvor tolkningen hviskes direkte til en eller flere tilhørere, mens der tales. Se også translatør.

Anderledes er tolkens rolle, når man taler om dialogtolkning. Denne form bruges især inden for rets- og sundhedsvæsenet, hvor tolken skal formidle kontakten mellem fx en patient og sundhedspersonalet.

Tolkning i EU

I EU-institutionerne, der er den største arbejdsplads for tolke, foretrækkes traditionelt tolkning fra fremmedsprog til tolkens modersmål, modsat returtolkning fra modersmålet til fremmedsprog. Det førstnævnte princip, modersmålsprincippet, kan give mere mundrette løsninger på målsproget, men også øge risikoen for forståelsesfejl hos tolken, mens det modsatte gælder returtolkning.

I praksis oversætter de fleste tolke fra flere sprog til mindst ét sprog foruden deres modersmål. Dette muliggør anvendelse af relætolkning, hvor der ikke tolkes direkte mellem to sprog, men via et tredje sprog. Relætolkning øger i princippet risikoen for fejl, men i praksis kan der opnås næsten samme præcision og elegance som ved direkte tolkning.

Det store antal arbejdssprog i EU betyder hyppig brug af både retur- og relætolkning. I 2023 anvender EU-Parlamentet således 24 officielle sprog i 552 mulige sprogkombinationer. Engelsk er i øvrigt, trods Storbritanniens udtræden af EU, stadig officielt EU-sprog, da det har officiel status i medlemslandene Irland og Malta.

Tolkning for døve og synshandicappede

Udover de traditionelle former for tolkning, som er nævnt ovenfor, findes også døvetolkning og synstolkning. Døvetolkning henvender sig til døve og andre med et betydeligt høretab. Den er altid simultan, idet døvetolken oversætter fra fx mundtligt dansk til tegnsprog, mens der tales. Synstolkning består derimod i at gengive væsentlige billedinformationer i en film eller et TV-program med en indtaling for et blindt eller synshandicappet film- eller TV-publikum. Da synstolken ikke må tale ind over replikkerne, kan synstolkningen enten være simultan (i tavse sekvenser) eller ligge før eller efter den sekvens, som synstolken beskriver med sine ord.

Både døvetolkning og synstolkning er intersemiotiske, da de modsat traditionel tolkning overfører information mellem forskellige tegnsystemer.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig