tolkning

Artikelstart

Tolkning, mundtlig oversættelse fra et sprog til et andet. Der skelnes mellem konsekutiv, dialog- og simultantolkning. Konsekutiv tolkning og dialogtolkning benyttes især i sammenhænge, hvor der kun skal tolkes ret få og korte passager, mens simultantolkning oftest foregår i tolkekabine med elektronisk udstyr; se oversættelse. Der kan også være tale om hvisketolkning, hvor tolkningen hviskes direkte til en eller flere tilhørere, mens der tales.

I Vesteuropa og ikke mindst i EU-institutionerne, der er den største arbejdsplads for tolke, foretrækkes traditionelt tolkning fra fremmedsprog til tolkens modersmål, i Østeuropa og Rusland returtolkning fra modersmålet til fremmedsprog. Det førstnævnte princip, modersmålsprincippet, kan give mere elegante og præcise udtryk på målsproget, men også øge risikoen for forståelsesfejl hos tolken, mens det modsatte gælder returtolkning.

I praksis oversætter de fleste tolke fra flere sprog og til et eller flere sprog foruden deres modersmål. Dette muliggør anvendelse af relætolkning, hvor der ikke tolkes direkte mellem to sprog, men via et tredje sprog. Relætolkning øger i princippet risikoen for fejl, men i praksis kan der opnås næsten samme præcision og elegance som ved direkte tolkning. Det voksende antal arbejdssprog i EU har medført øget brug af både retur- og relætolkning. I 2013 anvendte EU-Parlamentet således 24 officielle sprog i 552 sprogkombinationer.

Se også translatør.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig