Tofalarisk, tidligere karagassisk, tyrkisk sprog, som tales i Tofalarien nær Irkutsk. Ordforrådet præges af lån fra russisk, mongolsk og burjatisk.