Sajanske sprog, sproggruppe, der omfatter to nu uddøde samojediske sprog, kamassisk eller koibal samt matorisk, der også benævnes motorisk, taigi eller karagassisk. Matorisk gik af brug i begyndelsen af 1800-t., mens kamassisk taltes indtil anden halvdel af 1900-t.