Tekste, (se tekst), forsyne et billede, en film e.l. med tekst.