Tandrod, Cardamine bulbifera, syn. Dentaria bulbifera, plante i korsblomstfamilien, hjemmehørende i Eurasien. Det er en op til 70 cm høj, flerårig urt, hvis rhizom er forsynet med skælformede blade, der fungerer som oplagsnæringsorganer. Bladene er nederst fjersnitdelte, i stænglens øverste del hele. Blomsterne er lysviolette, skulperne smalle, op til 3,5 cm, og frøsætningen er ofte ringe, da arten er selvsteril. I de øvre bladhjørner dannes små, mørkt violette yngleknopper. I Danmark træffes arten i løvskove, især i den østlige del af landet.