Succession er en betegnelse for den ubrudte rækkefølge af kristne biskopper siden aposteltiden, se apostolsk succession.