Apostolsk succession, den ubrudte række af indviede biskopper i den kristne kirke, som kan regnes tilbage til apostlene. Ved Reformationen blev den apostolske succession brudt mange steder, da ikke-bispeviede personer foretog indvielsen af nye reformatoriske bisper. Dette skete bl.a. i Danmark, mens den hævdes at være bevaret af den svenske og den engelske kirke, hvilket dog hverken anerkendes af den katolske eller af den græsk-ortodokse kirke.