Kaukasus (Sprog), Kaukasusområdet er sprogligt meget heterogent. Ud over de egentlige kaukasiske sprog er to mere udbredte sprogfamilier eller sprogætter, tyrkisk og indoeuropæisk, begge talstærkt repræsenteret. Den tyrkiske sprogfamilie er repræsenteret ved aserbajdsjansk (lidt under 7 mio.), kumykisk (ca. 280.000), karatjajisk/balkarisk (ca. 240.000) og nogajisk (ca. 70.000). Den indoeuropæiske sprogæt er repræsenteret ved armensk (over 4 mio.) og de iranske sprog ossetisk (ca. 725.000) og kurdisk samt bl.a. græsk. Ved indvandring i 1900-t. er der fremkommet en semitisktalende minoritetsgruppe, der omfatter ca. 25.000. Til gengæld er flere af de traditionelle sprog i området helt eller delvis uddøde.