Slower, (eng., af slow langsom), langsommere (forkortet s. ved reguleringsviseren på ure); det modsatte af faster.