Skimmel er en betegnelse for overflademyceliet hos skimmelsvampe.