Sexolog, (af lat. sexus køn + gr. -log), person hvis fagområde er sexologi.