Serpentinit, (af serpentin og -it), massiv eller skifret bjergart med et meget væsentligt indhold af serpentin-mineraler (chrysotil og/eller antigorit). Serpentinitter opstår ved omdannelse af de olivin- og pyroxenførende peridotitiske bjergarter, men kræver tilstedeværelse af rigelige mængder af vanddamp. Den typiske metamorfe serpentinit, som karakteriseres ved mineralet antigorit, er dannet ved metamorfose under grønskifer- til mellem-amfibolit-facies med en maksimal temperatur på 500-600 °C. Selv ved temperaturer lavere end 200 °C kan der foregå serpentinisering med dannelse af både antigorit og chrysotil. Sidstnævnte mineral optræder kun, hvis temperaturen ikke har oversteget 250 °C.