Sandart, Stizostedion lucioperca, fisk i aborrefamilien. Den lever fra Tyskland og østpå til Det Kaspiske Hav. Den er udsat i mange af de større danske søer og er her med til at holde bestanden af fredfisk nede. Denne rovfisk kan blive op til 120 cm lang og veje 12 kg. Den er en populær sportsfisk og har især i Sydøsteuropa betydning for fiskeriet.