Rostjeneste, (1. led af ty. Ross 'hest'), adelens pligtige væbnede rytterhold frem til enevældens indførelse 1660-61. Rostjenesten var adelens største modydelse for dens privilegier. Fra 1525 og mere specificeret i en forordning 1625 blev ydelsens omfang gradueret efter adelsmandens godsmængde. I 1600-t. havde rostjenesten mindre militær værdi, og efter dens suspendering i 1661 blev den blot kortvarigt genoplivet i midten af 1660'erne og 1673-79.