Roetop, bladroset, bladstilke og blade af bederoer, kålroer og turnips. Roetoppe har almindeligvis et højere indhold af råprotein end roer. Udbyttet af bederoetoppe ligger ofte mellem 3000 og 4000 foderenheder pr. ha. Bederoetoppe er et udmærket kvægfoder, som ved ensilering kan gøres til en langtidsholdbar foderreserve (se konservering). En del bederoetoppe nedpløjes som gødning, men herved opnås ikke en biologisk optimal nytte af deres næringsindhold. Kålroe- og turnipstoppe egner sig ikke til foder for malkekøer.