Robot (Science fiction), Den populære opfattelse af robotter er især påvirket af science fiction-litteraturen. Den amerikanske forfatter og biokemiker Isaac Asimov var fremtrædende i introduktionen af robotter i 1950'erne og som ophavsmand til robotteknikkens tre etiske love (også kendt som Asimovs love). Virkelighedens robotter adskiller sig dog betydeligt fra robotter i science fiction, der ofte optræder med menneskelige evner og karaktertræk. I modsætning hertil er virkelige robotters sanse-, bevægelses- og energiproduktionsevner samt intelligens yderst begrænsede i forhold til de tilsvarende menneskelige evner.