Risgræs, Leersia oryzoides, art i græsfamilien med amfiatlantisk udbredelse, sjælden i Danmark og SV-Sverige. Det er en gulliggrøn, bredbladet, flerårig græs, som er bestanddannende ved vandløb og søbredder. Den blomstrer meget sent, og i vort klima forbliver toppen oftest inde i de øverste bladskeder. Småaksene er fladtrykt elliptiske og enblomstrede uden yderavne.