Rentehysteri betegner hysteri, som er fremkaldt og vedligeholdt af ønsket om en årlig rente, fx invaliderente.