Rehabilitering, i lægevidenskabelig sammenhæng samlebetegnelse for lægelig og psykologisk genoptræning samt sociale og arbejdsmæssige tilpasninger, der kan hjælpe patienter til at genvinde tabte færdigheder, se ergoterapi, fysioterapi og reumatologi.