Regent, i monarkier statsoverhovedet; i Danmark også tronfølgeren i egenskab af stedfortræder under monarkens forfald, fx ved sygdom eller fravær fra riget. Når tillige tronfølgeren er forhindret, overdrages regeringens førelse til en rigsforstander.