Recto, (1. led fork. af lat. recto folio 'det retvendte blad'), forsiden af et blad (bagsiden kaldes verso); et opslags højreside i en bog eller i et håndskrift, hvor bladene og ikke siderne er nummereret fortløbende. Rectosider betegnes med et r, for eksempel 5r; dette blads bagside er da 5v.