Realpolitiker, (se realpolitik), politiker, som handler realpolitisk.