Reaktionstværsnit, virkningstværsnit, i fysik og kemi udtryk for sandsynligheden for, at to partikler reagerer med hinanden, dvs. omdannes under et sammenstød; anvendes især i kerne- og partikelfysikken samt i beskrivelsen af kemiske reaktioner i gasfasen. Se også tværsnit.