Atomare kollisioner, sammenstød mellem et atom eller en ion og elektroner, fotoner, atomer eller ioner; herved foregår der fysiske og i visse tilfælde kemiske processer, hvis beskrivelse og forståelse kan sammenfattes i studiet af atomare kollisioner. Meget nært relateret hertil — og ofte også omfattet af samme betegnelse — er de stødprocesser, hvori molekyler eller molekylioner indgår. Hele artiklen