Barn, (eng. 'lade'), inden for kernefysik en enhed for tværsnitsareal af atomkerner; fork. b; 1 b = 10-28 m2. Benyttes bl.a. ved angivelse af atomkerners evne til at absorbere neutroner. Betegnelsen tilskrives amerikanske fysikere, der under 2. Verdenskrig målte tværsnittet for uran-235. Det var overraskende stort, og en af forskerne skal have udbrudt: "It's as big as a barn". Se også tværsnit.