Purim, (af hebr. purīm, plur. af pur 'lod', en henvisning til Esters Bog 3,7), jødisk fest til minde om den frelse fra jødeudryddelsen i Persien, som Esters Bog fortæller om. Festen, der har karnevalspræg, fejres i det tidlige forår.