Psykometri, måling af mentale evner og færdigheder, som oftest intelligens, vha. prøver. Psykometri udgør et særligt psykologisk fagområde, der beskæftiger sig med prøvekonstruktion, statistiske metoder til at undersøge målenøjagtighed og den indre sammenhæng mellem forskellige opgaver i en prøve m.m. Se også psykologiske test.