Et sammensat tal er et naturligt tal, som i modsætning til et primtal er et produkt af to naturlige tal forskellige fra 1. Et sammensat tal kan på nær rækkefølgen af faktorerne skrives som et produkt af primtal på netop én måde.