Provokation, inden for jura opfordring til modparten i en retssag om at fremkomme med en oplysning.