Proviant, forråd af levnedsmidler bestemt for særlige formål eller grupper som militære enheder, skibsbesætninger, sportsmandskab, ekspeditionsdeltagere og lignende. I værnene henhører anskaffelse, oplagring og udlevering af proviant under intendanturen og forestås ved den enkelte enhed af en proviantmester.