Proprioceptive baner, (1. ord af lat. proprius 'egen, særegen' og afledn. af (per)ception, af lat. capere 'gribe, tage'), ledningsbaner i nervesystemet, hvori impulser føres fra muskler (muskeltene) og sener (senespindler) til hjernen. Impulserne informerer om musklernes længde og kontraktion og om leddenes stilling, og takket være den proprioceptive sans er man bevidst om arme og bens placering i forhold til resten af kroppen. Under neurologiske undersøgelser testes undertiden, hvorvidt patienter kan føle svingningerne fra en anslået stemmegaffel placeret på huden over en knogle, såkaldt vibrationssans. Denne formidles via de proprioceptive nervebaner, der kan ødelægges ved bestemte sygdomme som fx syfilis og anæmia perniciosa (se anæmi).