Proklamation, (af lat. proclamatio, af proclamare), opråb; kundgørelse, især fra regeringen el. en anden myndighed.