præmien

Artikelstart

Præmien er forsikringstagerens betaling for forsikringen. Præmiens størrelse og hvornår den skal betales af forsikringstageren, fastlægges i overensstemmelse med den enkelte forsikringsaftale, hvor det fx kan bestemmes, at præmien forfalder til betaling hvert år den 1. januar, således at forsikringsselskabet kan kræve præmien betalt pr. denne dato. Forsikringstageren kan også vælge kvartalsvis, halvårlig eller helårlig betaling af præmien.

Manglende betaling af præmien

Betales præmien ikke rettidigt, kan forsikringsselskabet opsige forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen.

Forsikringsselskabet kan påberåbe sig manglende betaling af præmien, uanset om den manglende betaling beror på undskyldelige forhold hos forsikringstageren.

Forsikringsselskabet kan opsige forsikringen ved for sen betaling af præmien.

Forsikringstagerens manglende præmiebetaling kan i sig selv, dvs. uden, at opsigelse er nødvendig, medføre, at forsikringsselskabets ansvar og dermed forsikringsdækningen ophører.

For meget betalt præmie

Ordet “ristorno” betyder for meget betalt forsikringspræmie til forsikringsselskabet, som tilbagebetales til forsikringstageren, fx i forbindelse med opsigelse af forsikring ved hussalg.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig