En forsikringsaftale kan defineres som en aftale, hvor forsikringsselskabet (forsikringsgiver) overtager den økonomiske risiko for en uvis begivenheds indtræden mod et vederlag (præmie), der betales af forsikringstageren, der kan beregnes statistisk af forsikringsselskabet.