Præfation, (af lat. praefatio 'indledningsord, indledning', af præ- og afledn. af fari 'sige, tale'), den højtidelige indledning til den katolske messes hoveddel med eukaristien. Med nogle forskelle efter kirkeårets gang eller messens anledning opfordrer præsten menigheden til sammen med engle, ærkeengle og alle de himmelske hærskarer at takke Gud. Det sker derpå i Sanctus.