Positionstalsystemer, talsystemer, hvor det enkelte ciffers position i tallet er afgørende for dets værdi. Det sædvanlige titalssystem er et positionstalsystem: I 327 angiver 3 således antal hundreder, 2 antal tiere, og 7 antal enere.